Hyvät käytännöt yhdenvertaisuuden edistämiseen

Yhdenvertaisuuden edistämisen hyvä käytäntö on sellainen toimintatapa tai käytäntö, jolla saadaan aikaan konkreettinen vaikutus kohti yhdenvertaista organisaatiota tai yhteisöä. Parhaimmillaan vaikutus on myös mitattavissa. Hyvä käytäntö lähtee liikkeelle halusta muuttaa ja kehittää omaa toimintaa, ja se kehittyy sitä mukaa kun positiiviset vaikutukset alkavat näkyä.

Tällä sivulla on esitelty erilaisia yhdenvertaisuuden edistämisen hyviä käytäntöjä. Tärkeätä on muistaa kuitenkin, että erilaisissa organisaatioissa voi syntyä hyvin erilaisia hyviä käytäntöjä, koska ne lähtevät organisaation ja siihen liittyvien ihmisten tarpeista.  

Pyrimme kokoamaan tälle verkkosivulle inspiroivan ja kattavan tietopankin konkreettisista toimenpiteistä niin yhdenvertaisuussuunnittelun toteuttamiseen kuin suunnitelman jalkauttamiseenkin.

Jaa meille ja muille yhdenvertaisuussuunnittelua tekeville tahoille teidän hyvät käytäntönne!

Voit lähettää meille vinkin toimintatavasta tai ideasta, jolla te olette onnistuneet parantamaan työyhteisön, asiakastyön, palveluiden yhdenvertaisuutta. Kokoamme ne tälle sivulle tietopankiksi inspiroimaan muita yhdenvertaisuuden edistämistä pohtivia tahoja. Sähköposti: [email protected]  

 

”Asiakkaiden ei tarvitse koskaan miettiä, mitä me heistä ajattelemme”

Lue miten yhdenvertaisuuden edistäminen on osa Hotelli Helkan liiketoimintaa.

Lue lisää.

”Yhdenvertainen yhteisö = onnellisemmat opiskelijat”

Monissa yliopistoissa on häirintäyhdyshenkilö tukemassa syrjinnän uhreja.

Lue lisää

Arvioi ensin, suunnittele vasta sitten

Oikeusministeriön yhdenvertaisuussuunnittelussa testattiin monipuolisia yhdenvertaisuuden arvioinnin menetelmiä.

Lue lisää