TRUST - hyvät väestösuhteet Suomessa

 

TRUST -hanke pyrkii edistämään hyvien väestösuhteiden -mallia jalkauttamalla sitä kohderyhmille kuten valtakunnalliset viranomaiset, kuntien valtuutetut ja työtekijät sekä kolmannen sektorin toimijat.

Hanke perustuu Isossa-Britanniassa kehitettyyn hyvien väestösuhteiden viitekehykseen, jossa tunnistettiin neljä osa-aluetta, jotka ovat keskeisiä väestösuhteiden kannalta. Nämä neljä osa-aluetta ovat asenteet, koettu turvallisuus, vuorovaikutus ja osallisuus. Osa-alueita voidaan hyödyntää sekä väestösuhteiden mittaamiseen että niiden tilaan vaikuttamiseen. 

Trust-hanke käynnistyi vuonna 2016. Ensimmäiseen vaiheen toiminta painottui vastaanottokeskusten toimintaympäristöön seitsemällä pilottipaikkakunnalla. Hankkeesta käytiin kouluttamassa, keskustelemassa ja kertomassa hyvien väestösuhteiden merkityksestä rauhanomaisessa yhteiselossa ja konfliktien ennaltaehkäisyssä.

Hankkeen toinen vaihe on koostunut hyvien väestösuhteiden -mallin edistämisestä eri toimijoiden keskuudessa. Mallia pyritään selkeyttämään luomalla työkaluja työhön, joka vaikuttaa väestösuhteisiin sekä selkeyttämällä viestiä hyvistä väestösuhteista. Malli soveltuu työhön kaikkien väestöryhmien parissa, mutta Trust-hankkeessa painopiste on ollut maahanmuuttajien kotoutumiseen vaikuttavissa tekijöissä.

Trust -hanke on jatkumo EU-rahoitteiselle Good Relations -hankkeelle, joka toi hyvien väestösuhteiden -mallin Suomeen. Hanketta toteuttaa oikeusministeriö ja sen päärahoittaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Trust jatkaa työtä mallin kehittämiseksi vuoden 2018 loppuun asti.

Lue lisää hankkesta: http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM001:00/2016  

Lue lisää väestösuhteista teemasivuilta: www.hyvätväestösuhteet.fi