<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Avainasemassa monimuotoinen työryhmä

Aidosti vaikuttavan yhdenvertaisuussuunnitelman suunnitteluun tulee kutsua kattavasti eri taustaisia henkilöitä, jotka tuovat työhön moninaisia näkökulmia.

Työskentelyä varten kannattaa perustaa työryhmä, jonka jäsenet sitoutuvat tavoitteiden lisäksi kehittämiseen koko prosessin ajaksi. Tämä voi vaatia osaamisen ja ymmärryksen lisäämistä. Sama työryhmä toimii parhaimmillaan myös toimeenpanon tukena.

Työryhmässä edustavuus voi tarkoittaa esimerkiksi eri henkilöstöryhmiä sekä monimuotoisuutta esimerkiksi iän, sukupuolen, perhetilanteen ja taustan perusteella. Erityisesti eri taustaisia asiakkaita kohtaavissa organisaatioissa voi olla perusteltua pyytää suunnitteluun mukaan myös eri asiakasryhmien edustajia.

Työryhmä voi myös tehdä yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, jos työryhmän sisältä ei löydy riittävää osaamista jostain yhdenvertaisuuden osa-alueesta. Esimerkiksi monilta aiheen parissa työskenteleviltä järjestöiltä voi ostaa asiantuntijapalveluita yhdenvertaisuustyön tueksi.