<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Suunnitelman toimeenpano vaatii konkreettisia tekoja

Toimintatapojen muuttuminen yhdenvertaisempaan suuntaan vaatii konkreettisia tekoja. Tämä tapahtuu yhdenvertaisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta. 

Toteutusta varten on tärkeä nimetä jokaiselle toimenpiteelle vastuuhenkilö, jolla tulee olla työajan puitteissa realistinen mahdollisuus toteuttaa tehtävää. Suunnitelmaa valmistellut työryhmä voi toimia vastuuhenkilön tukena. Toimeenpanon koordinoimiseen ja seurantaan voidaan myös nimetä erillinen työryhmä. Työryhmä voi yhdessä sopia käytännöistä, joilla toimeenpanoa seurataan. 

Toimeenpanon tueksi voidaan laatia suunnitelma, johon listataan toimenpiteet, niiden toteutusaikataulu, vastuutahot, kustannukset ja muuta toteutuksen kannalta olennaista tietoa. 

Vinkki
Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on toimia yhdenvertaisuuden kehittämisen raamina, eikä suunnitelman tule muodostua työn itsetarkoitukseksi. Kun suunnitelmaa toteutetaan, organisaatiossa saattaa syntyä ajankohtainen tarve reagoida johonkin yhdenvertaisuuteen liittyvään aiheeseen tai teemaan. Tälle on hyvä antaa tilaa suunnitelman toteuttamisvaiheessa.