Yhdenvertaisuussuunnittelun ABC

Yhdenvertaisuussuunnittelu on yhdenvertaisuuden edistämisen työkalu, jonka tarkoituksena on edistää tasavertaista ja syrjimätöntä organisaatiokulttuuria. Tämä sivu antaa organisaatiollesi työkaluja aidosti vaikuttavan yhdenvertaisuussuunnitelman rakentamiseen.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulu­tuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja muut yhdenvertaisuus­laissa kielletyt erotteluperusteet.

Edistämistoimenpi­teiden tarkoituksena on turvata kaikkien henkilöiden tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyt­tää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja ede­tä työuralla.

 

 

Euroopan lippu Tämä sivusto on tuotettu osana Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality) -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta (2014-2020).