Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa?

Tietoa lainsäädännöstä, toimijoista ja oikeussuojakeinoista.

Siirry eteenpäin

Yhdenvertaisuus-suunnittelu

Oppaita ja työkaluja yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluprosessiin.

Siirry eteenpäin

Hyvät käytännöt

Esimerkkejä hyvistä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoista

Siirry eteenpäin