Organisaatiomme/työyhteisömme julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu:

  • Kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta
     
  • Tiedottamaan kaikille työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
     
  • Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa
     
  • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti

Syrjinnästä vapaa alue -merkin tilaaminen

Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.