Organisaatiomme/työyhteisömme julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu:

  • Kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
  • Tiedottamaan kaikille työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi.
  • Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa
  • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti.

Syrjinnästä vapaa alue -merkkejä lähetetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Syrjinnästä vapaa alue -merkin tilaaminen

* pakollinen tieto

Merkin koko Pakollinen