Hyvien väestösuhteiden edistäminen

Hyvät väestösuhteet koskettavat meitä kaikkia. Siksi jokainen voi myös osaltaan vaikuttaa väestösuhteisiin: ihmisinä, järjestöaktiiveina, ammattilaisina, asiantuntijoina. Hyvien väestösuhteiden edistäminen lähtee pienistä asioista, kuten inhimillisistä kohtaamisista, hymystä ja toisen huomioimisesta.

Organisaatioiden on myös mahdollista strategisesti edistää väestösuhteita niin sisäisesti kuin suhteissaan muihin toimijoihin ja asiakkaisiin. Organisaation johdon ja henkilöstön myönteinen suhtautuminen moninaisuuteen luo pohjan eritaustaisten ihmisten väliselle luottamukselle ja kunnioitukselle. Moninaisuusjohtaminen mahdollistaa hyvinvoivan yhteisön, joka hyödyntää jäsentensä tietotaidot paremmin. 

Yksityiset yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja julkisen sektorin organisaatiot ym. voivat kaikki, osana yhdenvertaisuussuunnittelun toteutusta, edistää hyviä väestösuhteita. Yhdenvertaisuussuunnittelu on konkreettinen keino edistää hyvien väestösuhteiden -mallia. Mallin huomioonottaminen suunnitelman laatimisvaiheessa takaa sen, että hyvät väestösuhteet tulevat osaksi organisaation strategiaa, väestösuhteiden edistämiselle suunnitellaan toimia, joiden toteutumista seurataan asetettujen indikaattoreiden välityksellä.

Tässä ajatuksia eri toimijoiden mahdollisuuksista väestösuhteiden edistämiselle: