<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt=""> Hoppa till innehåll

Vad för Likabehandling.fi?

Likabehandling.fi är justitieministeriets databank för personer och organisationer som är intresserade om främjande av likabehandling och icke-diskriminering.

Läs mera

Vad betyder likabehandling?

Information om lagstiftning, aktörer och rättsmedel.

Läs mera

Likabehandlings-planering

Handböcker och verktyg för bedömning av likabehandling och för likabehandlingsplanering.

Läs mera

God praxis

Exempel på goda praxis för att främja likabehandling

Läs mera