Likabehandlingsplaneringens ABC

Likabehandlingsplanering är ett verktyg för att främja likabehandling. Dess syfte är att främja en jämlik och icke-diskriminerande organisationskultur. Denna sida ger dig verktyg för att bygga upp en likabehandlingsplan med genomslagskraft.

Europeiska flaggan Denna webplats har tagits fram som ett led i projektet Drivkrafter bakom jämlikhet (Drivers of Equality), som har fått finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014–2020).