Apua kampanjan käynnistämiseen


Kampanjaan liittyminen on merkki työntekijöille, työnhakijoille, asiakkaille ja muille organisaatiossa vieraileville siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Jotta kaikki ovat tietoisia kampanjasta, on tärkeää kertoa näkyvästi kampanjaan liittymisestä.

 

1. Tiedottakaa kaikille organisaation sitoutumisesta kampanjaan.

Miettikää ensin, miten ja milloin tiedottaminen tapahtuu. Voitte järjestää tiedotustilaisuuden, ottaa asian esille viikkopalaverissa tai henkilöstöpäivänä. Varmistakaa tiedotuksen onnistuminen käyttämällä mahdollisimman montaa tiedotuskanavaa.


Ainakin nämä asiat on hyvä ottaa esille:

 • mistä kampanjassa on kysymys
 • mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa
 • mitä syrjintä tarkoittaa
 • mikä on merkin idea
 • miksi kampanjaan liittyminen koettiin organisaatiossa tärkeäksi
 • kuka päätti kampanjaan liittymisestä
 • mihin merkki laitetaan
 • mitä tehdä, jos kohtaat syrjintää

Tiedottakaa myös sidosryhmillenne liittymisestä kampanjaan, ja haastakaa heidät mukaan.

2. Laittakaa merkki seinälle

Merkki tulee laittaa näkyvälle paikalle organisaation tiloissa (esimerkiksi kahvihuone, tehdashalli, nuorisotalon tai koulun aula, liikuntapaikan seinät tai nettisivu jne.).
 

3. Mitä muuta voitte tehdä?

 • Haastakaa muita mukaan kampanjaan.
   
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma on viranomaisen tai muun organisaation tekemä suunnitelma siitä, kuinka se työnantajana ja omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee sekä puuttuu syrjintään. Lisää tietoa yhdenvertaisuussuunnittelusta sekä opas yhdenvertaisuussuunnittelun tueksi: http://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu  

 

 • Kansalaisjärjestöt ja viranomaiset tarjoavat koulutusta yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä. Ottakaa yhteyttä kampanjan taustatahoihin, jotka kertovat mielellään lisää.