Koulutusmateriaalit

Hyvien väestösuhteiden mallin jalkauttamiseksi on kehitetty koulutusmateriaaleja, joiden tavoitteena on havainnollistaa mallia sekä teoreettisesti että käytännön esimerkkien kautta.

Koulutusmateriaaleja on käytetty eri kohderyhmien kanssa ja kokemukset ovat erittäin kannustavia: Hyvien väestösuhteiden mallista on helppo saada kiinni osallistujien omien kokemusten tai työnkuvan kautta!

 

 

 

 

Voit käyttää oheisia koulutusmateriaaleja — ja niitä tukevia kouluttajan oppaita — keskustelun avaamiseksi, esitelmänä tai väestösuhdemallin taustoittamiseksi. Omassa organisaatiossasi, puhuessasi sidosryhmille ja asiakkaille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Koulutus yhdenvertaisuudesta ja perusoikeuksista on suunniteltu erityisesti Suomeen vasta saapuneille maahanmuuttajille. Koulutus sisältää tietoa hyvistä väestösuhteista yhdenvertaisuus- ja perusoikeusteemojen osana.

Osa dioista muokattavissa omaa tilaisuutta vastaavaksi. Osa puolestaan on lukittuja, jotta esitysten ydinsisältö säilyy muuttumattomana.

Arviointimatriisi yhdenvertaisuussuunnitteluun

Arviontimatriisi väestösuhteiden näkökulmasta, jota voi hyödyntää yhdenvertaisuussuunnittelun osana.

Linkki: Taulukko Word-muodossa