Utbildningsmaterial

För att förankra modellen för goda relationer har det tagits fram olika utbildningsmaterial i syfte att åskådliggöra modellen både teoretiskt och med praktiska exempel. 

Utbildningsmaterialet har använts tillsammans med olika målgrupper och erfarenheterna är synnerligen positiva: Modellen för goda relationer är lätt att greppa via deltagarnas egna erfarenheter eller arbetsbild!

Du kan använda utbildningsmaterialet – och utbildarguiderna till stöd för materialet – för att öppna diskussion, som föredrag eller för att belysa bakgrunden till relationsmodellen i din egen organisation, när du talar till intressentgrupper och vid kundevenemang.

Olika men ändå lika?

Olika men ändå lika? - diskussionsspelet består av tre olika delar som ska skrivas ut. På spelbrädan berättas hur spelet framskrider. I berättelsekorten beskrivs fiktiva människor, deras bakgrund och nuvarande livssituation. På uppgiftskorten finns frågor av olika teman för att diskuteras.

I spelet funderar man på jämlikhetsperspektivet och hur det förverkligas bland personer som möter diskriminering i olika vardagssituationer. Spelet gör det lättare att gestalta jämlikhetsproblem och utmaningar som olika befolkningsgrupper möter. Berättelserna är fiktiva, men de bygger på riktig forskningsdata.

Arviointimatriisi yhdenvertaisuus-suunnitteluun

Arviontimatriisi väestösuhteiden näkökulmasta, jota voi hyödyntää yhdenvertaisuussuunnittelun osana.

Linkki: Taulukko Word-muodossa