Osaavat-hanke: Osaamista viharikosten ja häirinnän vastaiseen työhön

Toimikausi: 1.4.2021–31.3.2023

Oikeusministeriön Osaavat-hankkeen tavoitteena on tehostaa viharikosten ja häirinnän vastaista työtä. Tavoitteisiin pyritään erityisesti eri alojen ammattilaisten osaamista kehittämällä.

Hankkeessa muun muassa koulutetaan poliiseja ja koulutussektorin viranomaisia. Lisäksi suunnitellaan viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskus ja testataan keskuksen toimintoja.

Vihapuhe ja viharikokset ovat yhteiskunnallinen ongelma huolimatta siitä, että niiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi on tehty monia toimia. Esimerkiksi oikeusministeriön koordinoimissa Against Hate- ja Tiedolla vihaa vastaan -hankkeissa on kehitetty tiedonkeruuta ja paikallistason yhteistyötä viharikosten ja häirinnän vastaisen työn hyväksi.

Oikeusministeriön hankekumppaneina toimivat sisäministeriö, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ja Anti-Racist Forum ry. 

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelma, ja sen toimikausi on 1.4.2021–31.3.2023. Viharikoksiin ja vihapuheeseen puuttuvat toimet ovat osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Teemajulkaisut

Julkaisut ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Osaavat-hanke saa rahoitusta Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta. Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.