Projektet Kompetenta (Osaavat)

Mandatperiod: 1.4.2021–31.3.2023

Justitieministeriet startade den 1 april 2021 det tvååriga projektet Kompetenta (Osaavat) för att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier. Avsikten är i synnerhet att utveckla kompetensen hos yrkespersoner inom olika branscher. I projektet utbildas bland annat poliser och myndigheter inom utbildningssektorn. Dessutom planläggs ett kompetenscenter för arbetet mot hatbrott och diskriminering och testas centrets verksamhet.

Hatretorik och hatbrott är ett samhälleligt problem trots att ett stort antal åtgärder har vidtagits för att identifiera, ingripa i och förebygga dem, bland annat i projekt samordnade av justitieministeriet. Under de senaste åren har man till exempel inom projekten Against Hate och Fakta mot hat utvecklat förfaranden för datainsamling och ökat samarbete på lokal nivå.

Justitieministeriets projektpartner är inrikesministeriet, diskrimineringsombudsmannens byrå och föreningen Anti-Racist Forum ry.

Projektet har fått finansiering från Europeiska kommissionens program Rights, Equality and Citizenship. Åtgärder som ingriper i hatbrott och hatretorik ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Mer information om projektet

Publikationerna

Publikationerna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.