Hur ingripa i rasism?

Man kan råka ut för rasism i många situationer i sin egen vardag. Det är viktigt att ingripa i rasism för att främja jämlikheten. Genom antirasistiska handlingar kan vi skapa ett tryggare och jämlikare Finland för alla.

Rasism förekommer inte enbart i enskilda situationer. Strukturell rasism är dold diskriminering som finns i samhällets verksamhet, lagar, tjänster och institutioner och som nästan omärkbart leder till rasifierad och etnisk ojämlikhet. 

Var och en kan genom sina egna handlingar minska den strukturella rasismen.