Bedömning av likabehandling

 

För att kunna främja likabehandling måste man

1. bedöma sin egen verksamhet ur olika befolkningsgruppers synvinkel

2. växelverka med olika befolkningsgrupper, identifiera utvecklingsmål och

3. planera konkreta åtgärder för att främja likabehandling.

 

Det finns olika sätt att bedöma hur likabehandling uppnås i verksamheten. Tips på olika metoder finns i justitieministeriets webbanvisning för bedömning av likabehandling: http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/sv/

 

Klicka på bilden för att gå till det webbverktyget för bedömning av likabehandling >