Projektet Tillsammans

Mandattid 1.6.2020 – 31.5.2022

Projektet syftar till att förebygga diskriminering och trakasserier av etniska och religiösa minoriteter i Finland, öka medvetenheten om att strukturell diskriminering leder till partiskhet inom olika sektorer av samhället, öka kunskapen om mångfald i arbetslivet och stärka delaktigheten i samhället bland unga som hör till etniska och religiösa minoriteter.

Mer information om projektet