Vår organisation/arbetsgemenskap förklarar oss för ett område fritt från diskriminering och förhinder oss att

  • behandla alla kunder och all personal likvärdigt oberoende av personens kön, ålder, etniska ursprung, religion eller övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller sexuella läggning.
     
  • Informera alla arbetar om förklaringen av ett område fritt från diskriminering.
     
  • Sätta upp Område fritt från diskriminering-dekalen på ett synligt ställe i organisationens utrymmen.
     
  • Ta alla anmälningar och misstankar om diskriminering på allvar.

Beställning av Område fritt från diskriminering-emblem

Det här fältet är obligatoriskt. Organisationens namn
Det här fältet är obligatoriskt. Adress
Det här fältet är obligatoriskt. Postnumret
Det här fältet är obligatoriskt. Postkontor
Det här fältet är obligatoriskt. Kontaktperson
Det här fältet är obligatoriskt. E-post
Det här fältet är obligatoriskt. Emblemets storlek
Emblemets storlek