Material för att ta upp hatretorik

 

Med tanke på förebyggandet av hatretorik är det viktigt att ge de unga/eleverna information och att ta upp ämnet med dem.

Hatretorik kan vara ett känsligt ämne och orsaka många slags reaktioner. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för diskussion. Läraren/fostraren bör också sätta sig in i ämnet på förhand och bedöma hur det lönar sig att ta upp det med gruppen. Hatretorik kan också som fenomen kännas väldigt personligt för vissa deltagare, och en del kan själva ha blivit utsatta för det. Det lönar sig att börja lektionen med att sätta upp gemensamma spelregler för att skapa en trygg atmosfär.

Det finns gott om material om hatretorik som kan användas i diskussioner med unga/elever.
 

Till exempel följande material kan utnyttjas som stöd: