KAMPANJ EFFEKTIVISERAR ARBETET MOT DISKRIMINERING

En ”Område fritt från diskriminering”-skylt på arbetsplatsens vägg signalerar att organisationen tar diskriminering och likabehandling på allvar. Skylten är en liten gest som kan vara till stor hjälp när det gäller att lyfta fram frågor som rör diskriminering. 

Trots att likabehandling och icke-diskriminering numera får mycket synlighet i medierna kan det vara svårt att få en chans att diskutera frågan på arbetsplatserna.

Ett väletablerat sätt att lyfta fram frågan är att förklara arbetsplatsen eller organisationen fri från diskriminering. Kampanjen Område fritt från diskriminering är en kampanj mot all slags diskriminering, mobbning och trakasserier. Genom att delta i kampanjen kan organisationer och arbetsgemenskaper föra fram sitt engagemang för principen om icke-diskriminering. Att förklara ett område fritt från diskriminering innebär att man arbetar mot och ingriper i diskriminering och främjar likabehandling.

Det mångkulturella motionsförbundet FIMU, Handikappforum, Förbundet för mänskliga rättigheter, Seta, Finlands Ungdomssamarbete Allians och justitieministeriet ansvarar tillsammans för planeringen och genomförandet av kampanjen.

En organisation som vill förklara sig fri från diskriminering ska fylla i en blankett på webbplatsen likabehandling.fi. Därefter får organisationen per post en ”Område fritt från diskriminering”-skylt som ska sättas upp på ett synligt ställe. Förklaringen är en symbolisk gest för likabehandling och icke-diskriminering. Det är viktigt att inom organisationen diskutera vilken betydelse förklaringen har, till exempel vid ett särskilt informationsmöte eller någon annan tillställning där hela personalen är på plats.

Cirka 1 200 organisationer på olika håll i Finland har redan förklarat sig fria från diskriminering. Det gäller bland annat bibliotek, polisinrättningar, läroanstalter, ministerier samt organisationer och företag i olika branscher. Också enskilda evenemang har deltagit i kampanjen.

 

”INGEN MOBBAR OM JAG INTE MOBBAR!”

Kampanjen Område fritt från diskriminering uppmuntrar alla deltagare att fundera över vad icke-diskriminering innebär för dem, på vilka sätt likabehandling kan främjas och hur organisationen går till väga om någon upplever sig ha blivit diskriminerad.

Var och en som deltar i kampanjen genomför den på sitt sätt. Enhetsskolan Lielahden yhtenäiskoulu i Tammerfors gick med i kampanjen våren 2013. Kampanjen körde igång i skolans festsal, där lågstadieeleverna hade samlats. Till högstadieeleverna gick elevkåren ut med nyheten via skolans centralradio, berättar läraren Tarja-Kaarina Lääperi. Skolans motto är ”Ingen mobbar om jag inte mobbar”. Diskriminering har behandlats bland annat under livsåskådningslektioner och vid morgonsamlingar.

På Malms ungdomsgård i Helsingfors anses kampanjen vara lyckad, och den har väckt diskussion bland de ungdomar som besöker ungdomsgården. Kampanjskylten, som besökarna möts av i ungdomsgårdens entréhall, påminner om att ingen får diskrimineras. Ett skämtämne bland ungdomarna är hur stort område skylten egentligen täcker – är det kanske så att man får diskriminera andra i det där hörnet därborta? Kampanjen har uppmuntrat ungdomarna till diskussioner om olika minoriteter och om att olika minoriteter inte heller ska diskriminera varandra. Till exempel en muslimsk pojke konstaterade att det inte lönar sig att mobba en homosexuell pojke som tillhör en annan minoritet än han själv.

Yrkeshögskolan Metropolia gick med i kampanjen för flera år sedan. Likabehandling beaktas även i Metropolias strategi. Personalen har gått igenom skolans likabehandlingsprogram och erfarenheter av diskriminering utreds genom arbetshälsoenkäter.

Varje skola och läroanstalt har möjlighet att utforma sitt arbete mot diskriminering så som de vill. Inspiration kan vid behov sökas i materialet på kampanjens webbplats.

I bästa fall uppmuntrar kampanjen att utveckla en organisationskultur där anställda, arbetssökande, kunder och andra aktörer som deltar i organisationens verksamhet upplever sig vara i en jämlik ställning, och olika kompetenser inom organisationen utnyttjas som en resurs. Även en liten gest för jämlikhet kan ha stor betydelse för alla dem som deltar i organisationens verksamhet.

Artikeln är en del av artikelserien ”Sköt om dig”.

Text: Panu Artemjeff