Kampanjasta lisäpotkua syrjinnän vastustamiseen

Syrjinnästä vapaa alue -merkki työpaikan seinällä kertoo, että organisaatiossa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se voi auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa.

Vaikka yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kirjoitetaan nykyään varsin usein mediassa, voi esimerkiksi työpaikolla tuottaa vaikeuksia löytää sopivaa tilannetta yhdenvertaisuudesta puhumiselle.

Yksi jo laajalle levinnyt keino teeman esille nostamiseksi on julistaa työpaikka tai muu organisaatio syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen kampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat kertoa sitoutumisestaan syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu, Vammaisfoorumi, Ihmisoikeusliitto, Seta, Nuorisoyhteistyö Allianssi ja oikeusministeriö.

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi haluava organisaatio täyttää julistautumislomakkeen internetissä yhdenvertaisuus.fi-sivustolla. Julistautumisen jälkeen organisaatio saa postitse Syrjinnästä vapaa alue -liikennemerkin, joka laitetaan näkyvälle paikalle, esimerkiksi kahvihuoneeseen, tehdashalliin tai toimiston eteistilaan. Julistautuminen on symbolinen ele yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta. Merkin lisäksi julistautumisesta ja sen merkityksestä on tärkeää keskustella työ- paikalla vaikkapa henkilöstöinfossa tai muussa vastaavassa tapahtumassa, jossa henkilöstö on koolla.

Syrjinnästä vapaiksi alueiksi julistautuneita organisaatiota on tällä hetkellä jo noin 1200 eri puolilla Suomea, ja ne edustavat monia eri toimialaoja, kuten kirjastoja, poliisilaitoksia, oppilaitoksia, ministeriöitä, eri alojen järjestöjä ja yrityksiä. Mukaan on liittynyt myös yksittäisiä tapahtumia.

 

”Kun minä en kiusaa, kukaan ei kiusaa!”

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja kannustaa mukaan lähteviä tahoja pohtimaan osaltaan sitä, mitä syrjimättömyys heille tarkoittaa, millaisin keinoin yhdenvertaisuutta edistetään ja miten organisaatio toimii, jos joku kokee tulleensa syrjityksi.

Jokainen kampanjaan mukaan lähtevä taho tekee siitä omanlaisensa. Tampereen Lielahden yhtenäiskoulu liittyi mukaan kampanjaan vuoden 2013 keväällä. Toiminta käynnistyi koulun juhlasalissa, minne alakoululaiset olivat kerääntyneet seuraamaan julistautumista. Yläkouluun viesti kiiri keskusradion kautta oppilaskunnan välityksellä, kertoo opettaja Tarja-Kaarina Lääperi. Lielahden koulun tunnuslause kuuluu: ”Kun minä en kiusaa, kukaan ei kiusaa!”. Syrjintää on käsitelty koulussa esimerkiksi elämänkatsomustunneilla ja aamunavauksissa.

Helsinkiläisellä Malmin nuorisotalolla kampanjaa on pidetty onnistuneena yhdenvertaisuuskampanjana, ja se on herättänyt keskustelua talolla käyvien nuorten keskuudessa. Nuorisotalon eteisessä tulijoita tervehtivä kampanjamerkki on hyvä muistutus siitä, että ketään ei saa syrjiä missään. Nuoret ovat myös heittäneet vitsiä siitä, kuinka suuren alueen liikennemerkki oikeasti kattaa: onko tuo nurkka sitten sellainen, missä saa syrjiä? Nuoret ovat kampanjan kannustamana keskustelleet erilaisista vähemmistötaustoista ja siitä, että eri vähemmistöjen ei pidä myöskään syrjiä toisiaan. Esimerkiksi muslimipoika on ääneen todennut, että ”ei kannata dissata toista vähemmistöön kuuluvaa, homoseksuaalia poikaa”.

Metropolia Ammattikorkeakoulu liittyi kampanjaan jo useampi vuosi sitten. Metropoliassa yhdenvertaisuutta on edistetty organisaation strategiasta lähtien. Myös yhdenvertaisuusohjelmaa on käyty läpi ammattikorkean henkilökunnan kanssa ja työhyvinvointikyselyissä selvitetään syrjintäkokemuksia.

Jokainen koulu ja oppilaitos voi räätälöidä itselleen omannäköistä toimintaa syrjinnän vastustamiseksi. Syrjinnästä vapaa alue -kampanjasivuston materiaaleista saa tarvittaessa lisäpotkua ideointiin.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja voi parhaimmillaan toimia lähtölaukauksena organisaation kehittämistyölle kohti kulttuuria, jossa jokainen työntekijä, työnhakija, asiakas tai muuten toiminnassa mukana oleva kokee olevansa yhdenvertaisessa asemassa. Hienointa on, jos erilaista osaamista osataan käyttää yhteisön voimavarana. Pienelläkin yhdenvertaisuutta korostavalla eleellä voi olla suuri merkitys kaikille organisaation toiminnassa mukana oleville.

Artikkeli on osa Pidä huolta –artikkelikokoelmaa.

Teksti: Panu Artemjeff