Anvisningar för ett tryggt rum

Denna anvisning om ett tryggt rum har skapats för att Y-festivalen ska vara så trygg som möjligt för alla deltagare.

Vi är medvetna om att offentliga lokaler och evenemang kan upplevas som otrygga. Därför uppmuntrar vi alla deltagare att aktivt skapa en atmosfär där andras säkerhet och välbefinnande prioriteras. Låt oss ta hand om varandra. 

Om du upplever trakasserier eller annat osakligt bemötande under evenemanget, kontakta Y-festivalens hosts för tryggare rum (se nedan) eller den övriga personalen. Du kan kontakta personalen per e-post på adressen [email protected] också efter festivalen. 

  • Respektera andra personers fysiska och psykiska tillstånd. Du kan inte veta en annan persons gränser utan att fråga. Fråga alltså innan du till exempel rör en annan person. Lyssna och ändra ditt beteende, om någon meddelar dig att ditt beteende gör dem obekväma.
  • Respektera alla, gör inte några antaganden. Gör inte antaganden om någons sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund, funktionsförmåga eller hälsa. Respektera pronomen och namn. Var medveten om dina egna privilegier. 
  • Ingen kroppsdiskriminering. Kommentera inte andras kroppar. Undvik också kommentarer om andras matportioner och ätande. 
  • Respektera andras åsikter, föreställningar, erfarenheter och avvikande synpunkter. Håna, förnedra eller frys inte ut någon och förlöjliga inte någon genom det du säger, genom ditt beteende eller genom dina handlingar.
  • Ta ansvar för dina handlingar och ditt beteende. Var medveten om att dina handlingar påverkar andra människor även om du har goda avsikter. 
  • Ge plats. Försök se till att alla har möjlighet att delta i diskussionen. Kör inte över andras åsikter och låt andra prata. Respektera också andras privatliv och behandla känsliga ämnen med respekt.
  • Ingrip i trakasserier också när du bevittnar sådana och fråga den som blivit trakasserad om hen vill ha hjälp eller stöd. Var inte bara en utomstående betraktare.

Hosts för tryggare rum

På Y-festivalen arbetar personer som har fått utbildning för att upprätthålla principerna om tryggare rum och som hjälper dig om du utsätts för olämpligt beteende eller trakasserier. Du känner igen våra hosts på deras neonfärgade reflexvästar.

Om du utsätts för trakasserier

Vi ber dig meddela personalen om du utsätts för olämpligt beteende eller trakasserier under evenemanget. Våra hosts hjälper och stöder dig i eventuella trakasserisituationer. Till hostens uppgifter hör också att reda ut trakasserisituationerna tillsammans med ordningsvakterna. 

Om situationen inte går att lösa på annat sätt, avlägsnas personen som uppfört sig olämpligt från lokalen på ett finkänsligt sätt som inte väcker uppmärksamhet.