Turvallisemman tilan ohjeistus

Tämä turvallisemman tilan ohjeistus on luotu, jotta Y-festivaali olisi mahdollisimman turvallinen kaikille osallistujille.

Olemme tietoisia siitä, että erityisesti julkisissa tiloissa ja tapahtumissa on epätodennäköistä, että tilat olisivat täysin turvallisia kaikille. Tämän vuoksi kannustamme kaikkia osallistujia aktiivisesti luomaan ilmapiiriä, jossa toistemme turvallisuus ja hyvinvointi ovat prioriteetteja. Pidetään huolta toisistamme. 

Jos koet tapahtumassa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, ole yhteydessä Y-festivaalin Turvallisemman tilan hosteihin (ks. alla) tai muuhun henkilökuntaan. Tavoitat henkilökunnan sähköpostitse osoitteesta [email protected] myös tapahtuman jälkeen. 

  • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Et voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä. Kysy siis ennen kuin esimerkiksi kosket toiseen. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.
  • Kunnioita kaikkia, älä tee oletuksia. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, toimintakyvystä tai terveydestä. Kunnioita pronomineja ja nimiä. Ole tietoinen omista etuoikeuksistasi. 
  • Ei kehosyrjintää. Älä kommentoi toisen kehoa. Jätä myös pois kommentit toisten ruoka-annoksista ja syömisestä. 
  • Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
  • Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi. Ole tietoinen, että toiminnallasi on vaikutus toisiin ihmisiin hyvistä aikomuksistasi huolimatta. 
  • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. Älä jää vain sivustakatsojaksi.

Turvallisemman tilan hostit

Y-festivaalilla työskentelee Turvallisemman tilan hosteja, jotka ovat saaneet koulutuksen pitämään yllä turvallisemman tilan periaatteita ja olemaan apunasi, jos kohtaat sopimatonta käytöstä tai häirintää. Tunnistat hostit neonvärisistä huomioliiveistä.

Mikäli kohtaat häirintää

Jos koet tapahtumassa sopimatonta käytöstä tai häirintää, pyydämme, että kerrot siitä henkilökunnalle. Turvallisemman tilan hostit toimivat apunasi ja tukenasi mahdollisissa häirintätilanteissa. Hostien toimenkuvaan kuuluu myös häirintätilanteiden selvittäminen yhdessä järjestyksenvalvojien kanssa. 

Mikäli tilanne ei ole ratkaistavissa, sopimattomasti käyttäytyvä henkilö pyritään poistamaan tilasta mahdollisimman hienovaraisesti ja vähän huomiota herättävällä tavalla.