MIKÄ ON RANGAISTAVAA VIHAPUHETTA INTERNETISSÄ?

 

Tiesitkö, että vihapuhe voi olla rikos? Siihen ei vaikuta, esittääkö henkilö vihapuheen henkilökohtaisesti vai internetissä. Netissä pätevät samat lait kuin muuallakin.

Joskus on vaikea tietää, milloin on kyse rikoksesta. Tältä sivulta saat apua, kun arvioit, kannattaako vihapuheesta ilmoittaa poliisille. Kun olet tehnyt rikosilmoituksen, poliisin tehtävä on tutkia asiaa sen jälkeen.
 

Vihapuhe on muutakin kuin puhetta

Vihapuhe on viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Viestintä voi olla puhetta, mutta se voi olla myös esimerkiksi kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia.


Vihapuhe on kielletty laissa

Osa vihapuheesta on rangaistavaa. Se tarkoittaa, että Suomen rikoslaki kieltää sen. Vihapuheesta voi saada rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta.


Vihapuhe ei ole sananvapautta

Jokaisella on sananvapaus, mutta sananvapaudella on rajat. Sananvapauteen ei kuulu, että voit loukata muiden ihmisten oikeuksia. Esimerkiksi politiikan arvostelu on osa toimivaa demokratiaa. Sen sijaan ihmisten tai ihmisryhmien uhkaaminen tai solvaaminen ei ole poliittista keskustelua.

TOIMI NÄIN, KUN RANGAISTAVA VIHAPUHE KOHDISTUU SINUUN

PYYDÄ TUKEA

 

Jos kohtaat vihapuhetta tai joudut itse rikoksen uhriksi tai todistajaksi, se voi herättää voimakkaita tunteita. Monet kokevat esimerkiksi ahdistusta, pelkoa ja turvattomuutta. On tärkeää, että pyydät tukea, jos koet siihen tarvetta.

Help.some -sovellus – tukea nuorille esimerkiksi netissä ilmenevään kiusaamiseen. http://www.netari.fi/ohjaustajaneuvontaa/helpsome/

Sekasin chat -nuorille. Keskusteluapua missä tahansa elämäntilanteessa. https://sekasin247.fi/

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa, chatissa ja kirjepalvelussa voi kysyä ja keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa asiasta. www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin

Someturva on matalan kynnyksen oikeusapu kaikille sosiaalista mediaa käyttäville. https://www.someturva.fi/

Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. https://www.riku.fi/fi/etusivu/

 

LAPSI JA RIKOSOIKEUDELLINEN VASTUU

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa, että yli 15-vuotias voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotiaskin on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, sillä laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa.

Alle 15-vuotiaanakaan ei selviä rikoksista ja lainvastaisuudesta ilman seurauksia. Rikoksesta kiinni jäävästä alle 15-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus.