<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Johdon sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää tasavertaista ja syrjimätöntä organisaatiokulttuuria. Yhdenvertaisuussuunnittelu on vaikuttavinta silloin, kun yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät tavoitteet ja käytännöt tuodaan selkeästi esille ja niistä keskustellaan yhdessä koko organisaation voimin. Johdon tehtävänä on luoda tälle edellytykset, sillä yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva prosessi, joka vaatii johtamista.

Johdossa on hyvä käydä yhteinen keskustelu siitä, mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa organisaatiossa ja mitä yhdenvertaisuussuunnittelulta toivotaan. Keskustelua voidaan käydä myös ulkopuolisen kouluttajan tuella.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on vahvalla pohjalla, kun tavoitteet tukevat organisaation arvoja ja strategiaa. On tärkeää, että johto seuraa suunnitteluprosessia huolella, jotta prosessin edetessäkin yhdenvertaisuussuunnitelma pysyy osana muuta organisaation johtamista.