Mikä syrjintätieto.fi?

Kansallista syrjinnän seurantaa on kehitetty jo vuodesta 2008. Seurantajärjestelmän kehittäminen aloitettiin työministeriössä ja sisäministeriössä, ja tällä hetkellä seurantaa koordinoi ja kehittää oikeusministeriö.

Seurantajärjestelmän tehtävänä on: 1) tuottaa eri kohderyhmille ajantasaista ja täydentävää tietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa, 2) koota muiden toimijoiden tuottamaa tietoa, 3) edistää syrjinnän vastaisen tutkimuksen parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä, 4) tuottaa toimenpide-esityksiä syrjinnän vastaisen politiikan kehittämiseksi.

Tälle syrjintatieto.fi -sivustolle kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietoa kootaan erityisesti syrjinnän seurantaryhmän valitsemien seurantaindikaattorialueiden osalta: asenteet, syrjintäkokemukset ja -havainnot, syrjintäilmoitukset ja -tuomiot, viharikollisuus ja vihapuhe sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. 

Asenteet

Tilasto- ja tutkimustietoa suomalaisten asenteista vähemmistöjä kohtaan.

Lue lisää

Syrjintäkokemukset ja -havainnot

Koonti tuoreimmista syrjinnän kokemuksia koskevien tutkimusten tuloksista.

Lue lisää

Syrjintäilmoitukset ja ratkaisut

Kooste syrjintää koskevista ilmoituksista ja ratkaisuista.

Lue lisää

Viharikokset ja vihapuhe

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus ja muuta selvitystietoa viharikoksista ja vihapuheesta.

Lue lisää

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuksien toteutumista seurataan eri tahojen yhteistyönä.

Lue lisää