Mikä syrjintätieto.fi?

Kansallista syrjinnän seurantaa on kehitetty jo vuodesta 2008. Seurantajärjestelmän kehittäminen aloitettiin työministeriössä ja sisäministeriössä. Tällä hetkellä seurantaa koordinoi ja kehittää oikeusministeriö.

Seurantajärjestelmän tehtävänä on:

  • tuottaa eri kohderyhmille ajantasaista ja täydentävää tietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa
  • koota muiden toimijoiden tuottamaa tietoa
  • edistää syrjinnän vastaisen tutkimuksen parissa työskentelevien tahojen yhteistyötä ja
  • tuottaa toimenpide-esityksiä syrjinnän vastaisen politiikan kehittämiseksi.

Syrjintatieto.fi-sivustolle kootaan ajantasaista tutkimus- ja tilastotietoa syrjinnän esiintymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tietoa kootaan erityisesti syrjinnän seurantaryhmän valitsemien seurantaindikaattorialueiden osalta:

  • asenteet
  • syrjintäkokemukset ja -havainnot
  • syrjintäilmoitukset ja -tuomiot
  • viharikollisuus ja vihapuhe sekä
  • yhdenvertaisuuden edistäminen.