Vad är faktaomdiskriminering.fi?

Den nationella uppföljningen av diskriminering har utvecklats sedan 2008. Arbetsministeriet och inrikesministeriet inledde arbetet för att utveckla uppföljningssystemet, men i dag är det justitieministeriet som ansvarar för att samordna och utveckla den nationella uppföljningen.

Syftet med uppföljningssystemet är att

  • för olika målgrupper producera aktuell och kompletterande information om förekomsten av diskriminering i Finland
  • sammanställa information som tagits fram av andra aktörer
  • främja samarbetet mellan aktörer som sysslar med forskningsarbete mot diskriminering och
  • lägga fram åtgärdsförslag för att utveckla antidiskrimineringspolitiken.

På webbplatsen faktaomdiskriminering.fi samlar vi aktuell forskningsinformation om och statistik över förekomsten av diskriminering i Finland. 

Information samlas särskilt i fråga om följande indikatorer som uppföljningsgruppen för diskriminering valt ut:

  • attityder
  • erfarenheter av och iakttagelser om diskriminering
  • anmälningar om diskriminering och diskrimineringsdomar
  • hatbrott och hatretorik samt
  • främjande av likabehandling.