VAD ÄR FAKTAOMDISKRIMINERING.FI?

Den nationella uppföljningen av diskriminering har utvecklats sedan 2008. Arbetsministeriet och inrikesministeriet inledde arbetet för att utveckla uppföljningssystemet, men i dag är det justitieministeriet som ansvarar för att samordna och utveckla den nationella uppföljningen.

Syftet med uppföljningssystemet är att 1) för olika målgrupper producera aktuell och kompletterande information om förekomsten av diskriminering i Finland, 2) sammanställa information som tagits fram av andra aktörer, 3) främja samarbetet mellan aktörer som sysslar med forskningsarbete mot diskriminering och 4) lägga fram åtgärdsförslag för att utveckla antidiskrimineringspolitiken.

På webbplatsen faktaomdiskriminering.fi samlar vi aktuell forskningsinformation om och statistik över förekomsten av diskriminering i Finland. Information samlas särskilt i fråga om följande indikatorer som uppföljningsgruppen för diskriminering valt ut: attityder, erfarenheter av och iakttagelser om diskriminering, anmälningar om diskriminering och diskrimineringsdomar, hatbrott och hatretorik samt främjande av likabehandling.