Statistik om diskriminering

 

Barometern för de grundläggande rättigheterna

Barometern för de grundläggande rättigheterna är ett forskningsprojekt som genomförts av justitieministeriet och Människorättscentret. Barometern undersöker attityder och erfarenheter gällande de grundläggande fri- och rättigheterna dels bland hela befolkningen och dels bland personer med funktionsnedsättning och språkminoriteter (rysk-, arabisk- och svenskspråkiga). 

Den baserar sig på en webbenkät som utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Barometern har utförts som enkätundersökning av Taloustutkimus och Institutet för hälsa och välfärd. 

Resultaten kan inte generaliseras till alla delar eftersom antalet svarande är lågt i vissa respondentgrupper. Dessutom lämnade många enkäten på hälft i vissa respondentgrupper.

Detta verktyg har tagits fram som ett led i projektet Fakta om Diskriminering, som har fått finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014–2020).

Visste du att?

Syftet med Visste du att?-kampanjen, som grundar sig på barometern för grundläggande rättigheter (2021), är att synliggöra diskriminering i arbetslivet och vid jobbsökning.

Kampanjen har producerats som en del av justitieministeriets projekt Fakta om diskriminering, som har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Visste du att 25 % av befolkningen har utsatts för diskriminering i arbetet eller arbetssökningen under de senaste fem åren. 39 % har blivit utsatta för diskriminering på grund av funktionsnedsättning och 48,5 % på grund av främmande språk. Källa: Barometern för grundläggande rättigheter (2021).

Visste du att 53 % av den diskriminering som upplevdes i arbetet eller arbetssökningen skedde under de senaste 12 månaderna. Källa: Barometern för grundläggande rättigheter (2021).

Visste du att 93 % av dem som upplevt diskriminering har låtit bli att anmäla diskrimineringen i arbetssökningen eller arbetet. Källa: Barometern för grundläggande rättigheter (2021).

Visste du att 48 % av dem som upplevt diskriminering i arbetet eller arbetssökningen inte anmälde händelsen, eftersom de upplevde att en anmälan inte skulle ha någon inverkan. Källa: Barometern för grundläggande rättigheter (2021).

Visste du att diskrimineringslagen förbjuder diskriminering bland annat på grund av ålder, hälsotillstånd och sexuell läggning? 30 % är inte medvetna om lagen som förbjuder diskriminering av arbetssökande på grund av ålder. 34 % är inte medvetna om lagen som förbjuder diskriminering av arbetssökande på grund av funktionsnedsättning. 40 % är inte medvetna om lagen som förbjuder diskriminering av arbetssökande på grund av sexuell läggning. Källa: Barometern för grundläggande rättigheter (2021).