Uppdatering av likabehandlingsplanen

I uppdateringen av likabehandlingsplanen är det bra att stanna upp och granska likabehandlingsarbetet som en långsiktig process, där en fas har slutförts. Resultaten av bedömningen visar om man ska gå vidare med samma teman eller om andra teman borde prioriteras.

Det lönar sig också att återgå till fasen i den senaste rundan där man valde ut åtgärder till planen. Fattas till exempel någon viktig åtgärd på grund av resursbrist eller konstaterades vissa mål vara långsiktiga mål som ska främjas kontinuerligt?