<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Suunnitelman päivittäminen

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan yhdenvertaisuustyötä pitkän aikavälin jatkumona, jonka yksi vaihe on saatettu päätökseen. Arvioinnin lopputulokset kertovat onko tarvetta jatkaa samoissa teemoissa vai tulisiko painopisteen siirtyä muihin teemoihin. 

Kannattaa myös palata edellisen kierroksen vaiheeseen, jossa valikoitiin toimenpiteitä suunnitelmaan. Jäikö esimerkiksi joitakin tärkeitä toimenpiteitä pois resurssipulan vuoksi tai todettiinko joitakin tavoitteita pitkän aikavälin tavoitteiksi, joita edistetään jatkuvasti?