Tiedolla vihaa vastaan -hanke

 

Tiedolla vihaa vastaan –hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen. Hankkeen toimikausi on 1.12.2019 – 30.11.2021.

Miksi hanke on käynnistetty

Vihapuhe ja viharikokset ovat yhteiskunnallinen ongelma siitä huolimatta, että niiden tunnistamiseksi, puuttumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on tehty monia toimia. Vihapuhe on saanut uusia muotoja, kuten eri alojen ammattilaisiin kohdistuva nk. maalittaminen.

Monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota rasismin ja syrjinnän lisääntymiseen ja kehottaneet Suomea tehostamaan toimiaan.

Hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostaminen. Hankkeessa mm. kehitetään tiedonkeruuta ja viharikosraportointia sekä paikallistason yhteistyötä. Hanketta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön lisäksi hankekumppaneina ovat sisäministeriö, Poliisiammattikorkeakoulu, Anti-Racist Forum ry, Centre for Peace Studies (Kroatia) ja INAR (Irlanti).

 

 

Tiedolla vihaa vastaan -hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta. Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.