Oikeusministeriön uutisia yhdenvertaisuudesta

 • Uusi selvitys avaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen moniperusteisen syrjinnän kokemuksia
  19.12.2018

  Oikeusministeriön koordinoimassa Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe -hankkeessa on julkaistu selvitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta moniperusteisesta syrjinnästä. Eri vähemmistö-, ikä- ja vammaisryhmiin kuuluvien henkilöiden kokema moniperusteinen syrjintä on tutkimusaiheena arka ja Suomessa toistaiseksi vähän tutkittu. Tietoa moniperusteisen syrjinnän muodoista sekä seurauksista tarvitaan, jotta syrjintään voidaan puuttua tehokkain menetelmin.

 • Suomen puheenjohtajuus Euroopan neuvostossa alkaa LHBTI-yhteistyöverkoston kokouksella
  22.11.2018

  Suomen puheenjohtajuus Euroopan neuvostossa alkaa 21.11.2018 Euroopan neuvoston LHBTI-yhteistyöverkoston (LGBTI Focal Points Network) kokouksella, joka järjestetään 21.–22.11.2018 Tallinnassa ja Helsingissä.

 • Rainbow Rights -hanke lisännyt tietoisuutta moniperusteisesta syrjinnästä
  21.11.2018

  Oikeusministeriön koordinoiman, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta edistävän, Rainbow Rights -hankkeen loppukonferenssi järjestetään tänään 21.11. Tallinnassa. Tapahtuman pääteemoja ovat moniperusteinen syrjintä ja hyvät käytännöt LHBTI-henkilöiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 • Oikeusministeriö edistää yhdenvertaisuutta
  29.6.2018

  Yhdenvertaisuus on ensisijaisen tärkeä oikeusministeriötä ohjaava arvo. Se on perusoikeus, jonka toteutumista oikeusministeriö pyrkii turvaamaan monin eri tavoin. Yhdenvertaisuus merkitsee ihmisten samanarvoisuutta ja syrjimättömyyttä. Näiden periaatteiden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa takaa ennen kaikkea yhdenvertaisuuslaki.

 • Pride-viikolla keskustellaan seksuaalivähemmistöistä uskonnollisissa yhteisöissä
  27.6.2018

  Pride-viikon perjantaina 29.6. järjestetään kansainvälinen seminaari LGBTIQ People of Faith. Järjestäjätahoina toimivat oikeusministeriön koordinoima Rainbow Rights -hanke, HeSeta, Loisto Setlementti ja Helsingin seurakuntayhtymä. Seminaarissa käsitellään moniperusteista syrjintää, joka koskettaa uskonnollisiin ja hengellisiin yhteisöihin kuuluvia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

 • Oikeusministeriö ja Rainbow Rights -hanke mukana Helsinki Pride -tapahtumassa
  27.6.2018

  Oikeusministeriö ja Rainbow Rights -hanke osallistuvat Helsinki Pride -viikkoon, joka järjestetään 25.6.-1.7. Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe on oikeusministeriön koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. Hanke osallistuu moniperusteista syrjintää käsittelevän kansainvälisen seminaarin järjestämiseen yhteistyössä HeSetan, Loisto Setlementin ja Helsingin seurakunnan kanssa. Oikeusministeriö on mukana myös lauantain kulkueessa yhdessä ulkoministeriön, THL:n, tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa.

 • Oikeusministeri Antti Häkkänen: Uskonto tai kulttuuri eivät oikeuta perusoikeuksien loukkaamiseen
  Antti Häkkänen
  22.5.2018

  Tänään Etnisten suhteiden neuvottelukunnan Etno-foorumissa Helsingissä puhunut oikeusministeri Antti Häkkänen korosti, että oikeusvaltio, perusoikeudet, demokratia ja vapaa kansalaisyhteiskunta ovat peruselementtejä, jotka hyödyttävät kaikkia.

 • Moniperusteisesta syrjinnästä keskustellaan torstaina 17.5. – seuraa suorana verkossa
  15.5.2018

  Oikeusministeriön koordinoima Rainbow Rights -hanke, Seta ja Euroopan komission Suomen edustusto järjestävät torstaina 17.5. IDAHOT-päivän, eli kansainvälisen homo-, bi- ja transfobian vastaisen päivän seminaarin. Seminaarissa keskustellaan sateenkaari-ihmisten oikeuksista ja moniperusteisesta näkökulmasta yhdenvertaisuustyöhön.

 • Hallitus tehostaa suojaa syrjintää vastaan
  Anna-Maja Henriksson Lauri Ihalainen
  3.4.2014

  Hallitus antoi 3. huhtikuuta eduskunnalle esityksen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Syrjityksi tulleiden oikeussuojaa parannettaisiin ja velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin. Esitykseen sisältyy muutoksia myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin eli tasa-arvolakiin.