<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Lausuntokierroksella: Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite varhaiskasvatuksessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 11.12
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys, jossa ehdotetaan muutoksia yhdenvertaisuuslakiin koskien yhdenvertaisuuden edistämistä varhaiskasvatuksessa. Yhdenvertaisuuden edistäminen siirtyisi ehdotetun muutoksen myötä toimipaikkatasolta ylemmälle tasolle. Esitys on nyt lausuntokierroksella.

Yhdenvertaisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei laki enää velvoittaisi varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia laatimaan toimipaikkakohtaisia yhdenvertaisuussuunnitelmia. Sen sijaan kaikkien varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan olisi laadittava yksi kaikkia sen toimipaikkoja koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmassa esitettyjen yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden on tärkeää olla sellaisia, että ne ovat vaikuttavia ja tehokkaita myös varhaiskasvatuksen toimipaikkojen arjessa.

Perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatuksen toimijoiden yhdenvertaisuussuunnittelusta vastaisi kunta osana kunnan varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnittelua. Kuntia koskisi edelleen myös viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja laatia toimintaansa koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Aloite varhaiskasvatuksen toimipistetasoisen suunnitelmavelvoitteen kumoamiseen on tullut Suomen Kuntaliitolta. Kun hallintotyö kevenisi, jäisi työaikaa enemmän lasten parissa tehtävään työhön. Samalla vähenisivät velvoitteista aiheutuvat kustannukset. 

Esitys perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen ja on osa laajempaa tavoitetta kuntien tehtävien vähentämisestä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi esityksen toukokuussa osaksi valmisteltavaa normienpurkukokonaisuutta. 

Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteesta on säädetty vuonna 2023 voimaan tulleella yhdenvertaisuuslain muutoksella, jonka tavoitteena on ollut torjua syrjintää ja parantaa henkilökunnan mahdollisuuksia ottaa lasten tilanteet huomioon. Tasa-arvolaissa säädetään velvoitteesta laatia varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitelmat. Tämä esitys ei vaikuta tähän tasa-arvolain mukaiseen velvoitteeseen.

Nyt laadittu esitys on tarkoitus käsitellä valtion vuoden 2025 talousarvioesityksen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Esitysehdotuksesta voi jättää lausunnon lausuntopalvelussa 6.8.2024 asti. 

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen edistämisvelvollisuus)

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marica Nordman, p. 0295 150 295, [email protected]  (2.-5.7. ja 2.8. alkaen)
yksikön päällikkö Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181, [email protected] (22.-26.7.)
neuvotteleva virkamies Jasmiina Jokinen, p. 0295 150078, [email protected]  (2.8. alkaen)

Kunnat, kaupungit ja valtion aluehallinto Orpon hallitusohjelma