Against hate -hanke

Uutta koulutusmateriaalia syyttäjille ja tuomareille viharikoksista ja vihapuheesta

Against hate -hanke on tuottanut uusia koulutusmateriaaleja vihapuheen vastaiseen työhön. Hankkeen päättyessa julkaistaan käsikirja, podcasteja sekä suosituksia. 

Oikeusministeriön koordinoimassa vihapuheen ja viharikosten vastaisen työn hankkeessa on julkaistu erityisesti syyttäjille, tuomareille ja muilla ammattilaisille tarkoitettu käsikirja. Se sisältää tietoa lainsäädännöstä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöistä, oikeuskäytännöstä sekä aihetta koskevista tutkimuksista. 

Hankkeessa on julkaistu myös kolme podcastia otsikolla Puhetta vihapuheesta. Keskustelujen tarkoituksena on lisätä tietoa ilmiöstä ja tukea vihapuheen vastaista työtä tekeviä toimijoita. Ensimmäisessä jaksossa keskustellaan vihapuheeseen liittyvistä oikeudellisista haasteista. Miten rangaistavan vihapuheen voi erottaa? Toisessa jaksossa keskustellaan aliraportoinnista. Miksi vihapuheen tai viharikosten uhriksi joutuvat henkilöt eivät ilmoita viranomaisille? Kolmannessa jaksossa pohditaan, miten vihapuhe vaikuttaa poliittiseen keskusteluun.   

Hankkeen päättyessä julkaistaan myös suositukset vihapuheen ja viharikosten vastaiseen työhön.

Against hate -hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn kehittäminen. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehittäminen. Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2017-30.11.2019.

 

 

Puhetta vihapuheesta - podcast

Osana Against Hate -hanketta on tuotettu kolme podcast-jaksoa. Jaksoissa käsitellään vihapuhetta eri näkökulmista. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Podcastien sisältö ei edusta Euroopan komission tai oikeusministeriön kantoja tai näkemyksiä.


Ensimmäisessä jaksossa keskustellaan vihapuheeseen liittyvistä oikeudellisista haasteista. Miten pystyy erottamaan rangaistavan vihapuheen tavallisesta vihaisesta puheesta? Keskustelijoina Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Petterson, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio ja emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen.

Tiivistelmä keskustelusta

 

Toisessa jaksossa keskustellaan aliraportoinnista. Miksi vihapuheen tai viharikosten uhriksi joutuvat henkilöt eivät ilmoita viranomaisille? Millaisia vaikutuksia vihapuheen kohteeksi joutumisella on? Keskustelemassa Michaela Moua yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta, Måns Enqvist Poliisihallituksesta ja Aaro Horsma Helsinki Pride -yhteisöstä.

Tiivistelmä keskustelusta
 

Kolmannessa jaksossa käsitellään politiikkaa ja vihapuhetta. Keskustelemassa entiset kansanedustajat Jani Toivola ja Tiina Elovaara sekä tutkija Mona Mannevuo.

Tiivistelmä keskustelusta

Against Hate -hankkeessa on julkaistu suosituksia viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön

Erityisesti suosituksia on ollut mukana muokkaamassa hankkeen verkosto. Hankkeen verkostossa on mukana laaja verkosto toimijoita, sekä viranomaisia että järjestöjä. Suositukset perustuvat hankkeen eri toiminnoissa esiin nousseisiin havaintoihin. Suositukset eivät ole verkostoon osallistuvien ministeriöiden tai muiden tahojen suosituksia, vaan hankkeen verkoston.

Suositusten tarkoituksen on ollut muotoilla tavoitteita viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön, kerätä yhteen näkemyksiä viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tarpeista sekä tehdä ehdotuksia toimenpiteistä. Suositukset on tarkoitettu tuottamaan tietoa nyt käynnissä oleviin prosesseihin (kuten rasismin ja syrjinnän vastainen toimintaohjelma) viharikoksista ja vihapuheesta ja sen mahdollisista ratkaisukeinoista.

Against Hate -hankkeen suositukset

Materiaalia syyttäjille ja tuomareille viharikoksista

Osana Against Hate -hanketta on julkaistu erityisesti syyttäjille ja tuomareille suunnattu käsikirja viharikoksista ja vihapuheesta. Materiaali soveltuu kuitenkin aiheesta kiinnostuneille laajemminkin. Käsikirja sisältää mm. tietoa lainsäädännöstä ja EIT:n ratkaisukäytännöistä sekä aihetta koskevista tutkimuksista.

Tietoa ja tapausesimerkkejä vihapuheesta ja viharikoksista - käsikirja lainkäyttäjille

Viharikosten vastaisen työn hyvistä käytännöistä julkaistiin opas

Osana Against Hate -hanketta kroatialaiset hankekumppanit ovat koostaneet oppaan viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn hyvistä käytännöistä. Opas sisältää kuvauksia EU-maissa käytössä olevista toimista viharikosten ja vihapuheen vastaisessa työssä. Opas sisältää myös lyhyen kuvauksen viharikosten ja vihapuheen vastaisesta lainsäädännöstä jäsenmaissa ja tietoa ECRIn (European Commission against Racism and Intolerance) antamista suosituksista.

Viharikosten vastaiset hyvät käytännöt -opas

Guidebook of good practices in combating hate crimes and hate speech (Viharikosten vastaiset hyvät käytännöt -opas, englanniksi)

Tietoa viharikosten seurannasta

Osana Against Hate -hanketta on julkaistu tietoa viharikosten seurannasta ja annettu ehdotuksia seurannan kehittämiseen.

Muistion viharikosraportoinnin kehittämisestä löydät täältä. Muistiossa kerrotaan eri vaihtoehdoista seurannan toteuttamiseen sekä Poliisiammattikorkeakoulun vuonna 2020 alkavasta tutkimuksesta, jossa seurataan kaikkia vuoden 2017 viharikosselvitykseen sisältyneitä poliisin tietoon tulleita viharikoksia.

Tilastoja käräjäoikeuksien vuonna 2018 käsittelemistä viharikoksista löydät täältä. Muistiossa on tilastotietoa viharikoksista sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan tuomioiden määristä käräjäoikeuksissa. Lisäksi muistiossa on tiivistelmiä tuomioista, joissa oli kyse kiihottamista kansanryhmää vastaan sekä tuomioista, joissa rangaistusta kovennettiin vihamotiivin perusteella.

Aiemman muistion, jossa käsitellään seurannan haasteita ja tilastoja vuosilta 2013-2017 löydät täältä.

Materiaalia vihapuheesta journalisteille

Osana Against Hate -hanketta on tehty materiaalia journalisteille vihapuheesta.

Journalistit kohtaavat työssään vihapuhetta, ja joutuvat myös sen kohteeksi. Kyse saattaa olla yksittäisten vihaviestien lisäksi vihakampanjoista. Vihapuheen tavoitteena on hiljentää yhteiskunnallista keskustelua.

Materiaali löytyy täältä.

Kartoitus viharikosten ja vihapuheen vastaisista toimista

Osana Against Hate –hanketta kartoitettiin viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää millaista viharikosten ja vihapuheen vastaista työtä Suomessa tehdään, ketkä sitä tekevät ja mitä ovat viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn aukkopaikat sekä onko tarvetta kansalliselle viharikoksiin keskittyvälle toimintasuunnitelmalle.

Kartoitus viharikosten ja vihapuheen vastaisista toimista

YHTEYSTIEDOT

 

Hankepäällikkö Milla Aaltonen, oikeusministeriö, milla.aaltonen(at)om.fi, +358 29 515 0061

 

Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys, leena-kaisa.aberg(at)riku.fi, +358 50 3378 703

 Against Hate -hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.