Against hate -hanke

 

Against hate -hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn kehittäminen.

Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehittäminen.

Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2017-30.11.2019.

MIKSI?

Viharikosten määrä on viime vuosien aikana ollut kasvussa. Myös monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota tähän ja kehottaneet Suomea tehostamaan viharikosten ja vihapuheen vastaista työtään.

Suomessa syrjinnän seurantaryhmä julkaisi maaliskuussa 2016 selvityksen vihapuheen vaikutuksista. Selvityksen mukaan vihapuhetta ja häirintää kohdataan erityisesti kaduilla, parkkipaikoilla, puistossa ja muissa julkisissa paikoissa. Toiseksi yleisin paikka oli internet, erityisesti yleiset keskustelupalstat ja sosiaalinen media.

Viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi on vahvistettava eri toimijoiden osaamisesta. Viranomaisten lisäksi potentiaalisten uhrien tietoisuutta mm. tarjolla olevista tukipalveluista on lisättävä. Muuttunut tilanne lisää myös tarvetta jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on usein tehokkain keino viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

YHTEYSTIEDOT

 

Hankepäällikkö Milla Aaltonen, oikeusministeriö, milla.aaltonen(at)om.fi, +358 29 515 0061

 

Toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys, leena-kaisa.aberg(at)riku.fi, +358 50 3378 703