Rainbow Rights

Promoting LGBTI Equality in Europe -hanke

  • tukee yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa
  • edistää syrjimättömyyttä sekä Suomessa että EU:n jäsenmaissa, erityisesti Baltian alueen maissa

Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2017-28.2.2019.

Rainbow Rights Promoting LGBTI equality in Europe 1.1.2017-31.12.2018

Mitä teemme?

Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen kunnissa

  • Kuntaliitto kehittää yhdessä viiden pilottikunnan kanssa yhdenvertaisuussuunnittelun toimeenpanoa kunnissa.
  • Oikeusministeriö tuottaa tiedotusmateriaalia HLBTI-yhdenvertaisuudesta sosiaali- ja terveys- sekä opetusalan ammattilaisille.

HLBTI-tietoisuuden lisääminen paikallistasolla

  • Seta kehittää ja testaa keinoja ja koulutusmateriaalia HLBTI-näkökulman esiintuomiseksi yhdenvertaisuuden edistämiseksi paikallistasolla. Seta myös edistää järjestöjen ja paikallistoimijoiden yhteistyötä viidellä pilottipaikkakunnalla.

Kansainvälinen yhteistyö HLBTI-poltiikassa

  • Lithuanian Gay League edistää yhdessä hankekumppanien kanssa yhteistyötä ja oppimista HLBTI-politiikan kehittämiseksi Euroopassa. Hanke tukee erityisesti järjestöjen ja viranomaisten osaamista ja verkostoja Baltian alueen maissa ja Suomessa.

Moniperusteiseen syrjintään puuttuminen

  • Oikeusministeriö lisää tietoisuutta moniperusteisen syrjinnän muodoista. Hanke kehittää myös keinoja ennaltaehkäistä moniperusteista syrjintää.

Hankekumppanit

Oikeusministeriö (koordinoi hanketta)


Seta


LGL - Lithuanian Gay League


Suomen Kuntaliitto


Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Katriina Nousiainen, katriina.nousiainen(a)om.fi, +2951 50275.

 

Rainbow Rights -hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.