Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta

Toimikausi 1.6.2020 – 31.5.2022

Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hankkeen tavoitteena on torjua etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa rasismia, syrjintää ja häirintää Suomessa, lisätä tietoisuutta rakenteelliseen syrjintään johtavista asenteista yhteiskunnan eri alueilla, vahvistaa työelämän monimuotoisuusosaamista sekä lisätä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. 

Hanketta koordinoi oikeusministeriö. Oikeusministeriön lisäksi hankekumppaneina ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ihmisoikeusliitto, Finnish Business Society ry ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoa hankkeesta