<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuussuunnitelman on tärkeä perustua organisaation keräämään tietoon, jotta se vastaa aidosti organisaatiossa havaittuihin tarpeisiin yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Suunnitelman laatiminen käynnistyy arvioinnilla, jossa organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Lähtötilanteen arvioinnissa voidaan hyödyntää organisaation valmiiksi käytettävissä olevaa tietoa, kuten henkilöstökyselyjä ja asiakaspalautteita – tietosuojaan liittyviä kysymyksiä unohtamatta. Kartoituksessa voi myös hyödyntää esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaa.
Kaikki syrjintään ja epäasiallisiin tilanteisiin liittyvät kohdat eivät kuitenkaan tule aina riittävästi esiin, ellei niistä kysytä erikseen. Siksi on suositeltavaa toteuttaa erillinen yhdenvertaisuutta tarkasteleva arviointi, johon pyydetään vastauksia tilannekohtaisesti esimerkiksi henkilöstöltä, sidosryhmiltä ja asiakkailta. 

Yhdenvertaisuuden arviointiin soveltuvia menetelmiä on kerätty Finlexin Yhdenvertaisuuden arviointi -sivulle.

Vinkki 

Yhdenvertaisuuden arviointi voi perustua useisiin tiedonkeruun menetelmiin ja lähteisiin, kuten:

  • kartoitukseen siitä, miten olemassa olevat strategiat ja ohjeet huomioivat yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyyskysymyksiä
  • toimintaympäristöä ja asiakaskuntaa kuvaaviin tilastoihin ja aineistoihin
  • henkilöstöä koskeviin tilastoihin ja aineistoihin
  • toiminnan laatua kuvaaviin indikaattoreihin ja muihin tulosohjausaineistoihin
  • asiakaspalautteisiin
  • toimintaa koskeviin kanteluihin
  • henkilöstölle ja asiakkaille suunnattuihin yhdenvertaisuuskyselyihin
  • eri ryhmien konsultaatioon
  • muihin erillisselvityksiin, kuten esteettömyyskartoituksiin ja säädösvalmistelun seurantaan.