<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

Suunnitelman laatiminen

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen konkretisoi sen tavoitteet ja sisällöt. Suunnitelman kokoamisessa hyödynnetään lähtötilanteen arvioinnissa saatuja tuloksia, jotta sillä pystytään aidosti vastaamaan tunnistettuihin tarpeisiin.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan valitaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla vastataan arvioinnissa ilmenneisiin asioihin. On tärkeää määritellä mihin toimenpiteellä pyritään vaikuttamaan sekä se, miten, milloin ja kuka sen toteuttaa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan valitut toimenpiteet tulee suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin. Koska suunnitteluprosessi on jatkuva, yhteen suunnitelmaan ei tarvitse ottaa kaikkia havaittuja tarpeita, vaan organisaatio voi painottaa tiettyjä alueita päivittyvissä suunnitelmissaan. Painotuksista tulee viestiä selkeästi henkilöstölle ja mahdollisille muille arviointivaiheeseen osallistuneille.

Suunnitelman tulisi sisältää ainakin

  • suunnittelu- ja arviointiprosessien kuvauksen
  • valitut kehittämistoimenpiteet 
  • toimenpiteiden seurannan
  • Lisäksi työnantajan suunnitelman tulee sisältää arvioinnin johtopäätökset eli esimerkiksi yhteenvedon konkreettisista toimista, jotka arvioinnin perusteella toteutetaan.

Suunnitelma käsitellään, muokataan ja hyväksytään lopulliseen muotoonsa organisaation normaalissa päätöksenteossa valmistelusta vastaavan ryhmän ja johdon kanssa.