MIKÄ ON RANGAISTAVAA VIHAPUHETTA INTERNETISSÄ?

 

Tiesitkö, että vihapuhe voi olla rikos? Siihen ei vaikuta, esittääkö henkilö vihapuheen henkilökohtaisesti vai internetissä. Netissä pätevät samat lait kuin muuallakin.

Joskus on vaikea tietää, milloin on kyse rikoksesta. Tältä sivulta saat apua, kun arvioit, kannattaako vihapuheesta ilmoittaa poliisille. Kun olet tehnyt rikosilmoituksen, poliisin tehtävä on tutkia asiaa sen jälkeen.
 

Vihapuhe on muutakin kuin puhetta

Vihapuhe on viestintää, joka levittää tai lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Viestintä voi olla puhetta, mutta se voi olla myös esimerkiksi kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia.


Vihapuhe on kielletty laissa

Osa vihapuheesta on rangaistavaa. Se tarkoittaa, että Suomen rikoslaki kieltää sen. Vihapuheesta voi saada rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta.


Vihapuhe ei ole sananvapautta

Jokaisella on sananvapaus, mutta sananvapaudella on rajat. Sananvapauteen ei kuulu, että voit loukata muiden ihmisten oikeuksia. Esimerkiksi politiikan arvostelu on osa toimivaa demokratiaa. Sen sijaan ihmisten tai ihmisryhmien uhkaaminen tai solvaaminen ei ole poliittista keskustelua.

RANGAISTAVAN VIHAPUHEEN TUNNUSMERKKEJÄ


Ei ole olemassa täydellistä listaa siitä, millainen puhe tai muu viestintä on rangaistavaa vihapuhetta. On kuitenkin joitakin tunnusmerkkejä, joiden avulla sitä voi arvioida. 
 

Syynä vihamielisyys tai epäluulo

Rangaistavan vihapuheen taustalla on epäluulo tai vihamielisyys jotain ihmisryhmää kohtaan. Rangaistava vihapuhe kohdistuu johonkin ihmisen tai ihmisryhmän ominaisuuteen. 

Rikoslaissa on mainittu seuraavia ominaisuuksia:
• rotu
• ihonväri
• syntyperä
• kansallinen tai etninen alkuperä
• uskonto tai vakaumus 
• seksuaalinen suuntautuminen
• vammaisuus
• sukupuoli
 

Kohteena yksi ihminen tai ihmisryhmä

Rangaistava vihapuhe voi kohdistua yhteen ihmiseen tai ihmisryhmään. 
Jos vihapuhe kohdistuu yhteen ihmiseen, kyseessä on esimerkiksi kunnianloukkaus tai laiton uhkaus.

Jos vihapuhe kohdistuu ihmisryhmään, kyseessä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.
 

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Kun kyseessä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sillä on seuraavia tunnusmerkkejä:

1. Vihapuhetta sisältävällä viestillä on yleisö eli lukijoita tai vastaanottajia. Viestiä on levitetty yleisölle tai viesti on julkaistu siten, että yleisö voi nähdä sen. Tällaisia viestejä ovat esimerkiksi kirjoitukset sosiaalisessa mediassa tai blogissa. Rangaistavaa on myös, jos joku linkittää tällaista materiaalia.
2. Yleisönä on riittävän suuri määrä ihmisiä. Yleisö voi olla myös suljettu ryhmä sosiaalisessa mediassa, jos ryhmä on riittävän suuri tai jos kuka tahansa voi päästä suljettuun ryhmään rekisteröitymällä.
3. Viestissä käytetään ilmaisuja, joissa uhataan, solvataan tai panetellaan jotakin ihmisryhmää. Viestissä esimerkiksi hyväksytään väkivalta tai syrjintä jotakin ihmisryhmää kohtaan, tai sitä toivotaan.
4. Kiihottamisen tunnusmerkki on myös, jos ihmisiä verrataan eläimiin tai loisiin. 
5. Viestissä toivotaan, että johonkin ihmisryhmään kuuluva henkilö joutuu väkivallan uhriksi. 
6. Viestissä kutsutaan johonkin ihmisryhmään kuuluvia yleisesti rikollisiksi tai alempiarvoisiksi tai käytetään heistä halventavia nimityksiä.
 

Yhteen henkilöön kohdistuva vihapuhe 

Ei ole olemassa erillisiä sääntöjä sille, milloin yhteen ihmiseen kohdistuva vihapuhe on rangaistavaa. Kyse voi olla mistä tahansa rikoksesta, jonka perusteena on epäluulo tai vihamielisyys jotakin ihmisryhmää kohtaan. 
Tyypillisiä yhteen ihmiseen kohdistuvia rikoksia verkossa ovat laiton uhkaus ja kunnianloukkaus. 
 

Mikä on laiton uhkaus?

Laiton uhkaus tarkoittaa, että joku uhkaa toista ihmistä niin, että tämän on syytä pelätä oman tai toisen turvallisuuden olevan vakavassa vaarassa. Esimerkiksi viestin lähettäjä uhkaa sosiaalisessa mediassa toista ihmistä väkivallalla.
 

Mikä on kunnianloukkaus?

Kunnianloukkaus on kyseessä, kun viestin lähettäjä levittää valheellista tietoa tai vihjauksia, jotka aiheuttavat vahinkoa tai kärsimystä. Esimerkiksi blogin kirjoittaja esittää väitteen, että toinen henkilö on syyllistynyt rikokseen. 

TOIMI NÄIN, KUN RANGAISTAVA VIHAPUHE KOHDISTUU SINUUN

TOIMI NÄIN, KUN EPÄILET, ETTÄ OLET NÄHNYT RANGAISTAVAA VIHAPUHETTA


Jos näet jollain nettisivustolla vihapuhetta, voit tehdä ilmoituksen poliisille nettivinkki-lomakkeella verkossa. Nettivinkki-lomakkeella voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. https://www.poliisi.fi/nettivinkki

Tuomioistuin harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, onko kyse rangaistavasta teosta.
 

MYÖS HÄIRINTÄ ON KIELLETTYÄ

 

Vihapuheeseen liittyy usein myös häirintää. Myös se on kielletty laissa, erityisesti yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa.
 

Mikä on häirintää?

Häirintää saattaa olla esimerkiksi kiusaaminen työpaikalla, koulussa tai asiakastilanteessa. Häirintää ovat tilanteet, joissa joku käyttäytyy sinua kohtaan nöyryyttävästi, alentavasti tai uhkaavasti. Häirinnästä on lisätietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta (www.syrjinta.fi).

 

Mikä on seksuaalista häirintää?

Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi vihamielistä tai törkeää puhetta (esimerkiksi homottelu tai huorittelu) tai seksin ehdottamista. Se voi olla myös fyysistä koskettelua, joka tapahtuu ilman sinun lupaasi. Seksuaalisella häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä tai halventava ilmapiiri.
 

Mikä on sukupuoleen perustuvaa häirintää?

Sukupuoleen perustuva häirintä liittyy sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Se on käytöstä, jolla pyritään halventamaan ja alentamaan toisen henkilön sukupuolta. Sukupuoleen perustuva häirintä ei ole luonteeltaan seksuaalista. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä tai halventava ilmapiiri. Tasa-arvovaltuutetun sivuilta (www.tasa-arvo.fi) voit lukea lisää seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä.

Against Hate -hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta. Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä. Kampanjan toteuttamista ovat tukeneet myös opetus- ja kulttuuriministeriö, Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Tasa-arvovaltuutettu.