Yhdenvertaisuuden tekijät 

Toimikausi: 1.2.2021 – 31.1.2023

Oikeusministeriön koordinoima Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke (Drivers of Equality) tehostaa viranomaisten, oppilaitosten ja työnantajien yhdenvertaisuussuunnittelua. Lisäksi tavoitteena on lisätä avainkohderyhmien ja suuren yleisön tietoisuutta syrjimättömyydestä ja monimuotoisuudesta.

Hanke kehittää työkaluja ja tuottaa materiaaleja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, vahvistaa kansallisten toimijoiden yhteistyötä sekä tehostaa yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa.

Hankekumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ja Helsingin kaupunki. Hankekausi kausi päättyy 31.1.2023.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sitoutunut edistämään syrjinnän vastaista työtä. Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke tukee hallitusohjelmassa linjattua ja oikeusministeriön koordinoimaa rasismin vastaista ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa (2021-2023).

Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Julkaisut