Yhdenvertaisuuden tekijät 

Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke (Drivers of Equality) tehostaa viranomaisten, oppilaitosten ja työnantajien yhdenvertaisuussuunnittelua. Lisäksi tavoitteena on lisätä avainkohderyhmien ja suuren yleisön tietoisuutta syrjimättömyydestä ja monimuotoisuudesta.

Hanke kehittää työkaluja ja tuottaa materiaaleja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, vahvistaa kansallisten toimijoiden yhteistyötä sekä tehostaa yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa.

Hankekumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ja Helsingin kaupunki. Hankekausi kausi päättyy vuoden 2023 alussa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sitoutunut edistämään syrjinnän vastaista työtä. Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke tukee hallitusohjelmassa linjattua ja oikeusministeriön koordinoimaa rasismin vastaista ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa (2021-2023).

Yhdenvertaisuuden tekijät -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Lisätietoja hankkeesta