Materiaaleja vihapuheen käsittelemiseen

 

Tiedon tarjoaminen ja vihapuheen käsittely nuorten/oppilaiden kanssa on tärkeää vihapuhetta ennaltaehkäisevää työtä. Vihapuhe voi olla arka aihe ja aiheuttaa mo­nenlaisia reaktioita. Aiheen käsittelyyn kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Opettajan/kasvattajan on myös syytä perehtyä aihepiiriin etukäteen ja arvioida miten aihetta kannattaa ryhmän kanssa käsitellä. Viha­puhe voi myös olla ilmiönä hyvinkin henkilökohtainen joillekin osallistujille, ja jotkut osallistujat ovat itse saattaneet joutua vihapuheen kohteeksi. Turvallista ilmapiiriä voi luoda oppitunnin aluksi esimerkiksi laatimalla yhteiset pelisäännöt.

Vihapuheesta on laadittu monenlaista materiaalia, jonka avulla aihetta voidaan käsitellä.

Esimerkiksi seuraavat materiaalit auttavat aiheen käsittelyssä:

  • Plan International Suomi on julkaissut kattavan vihapuhetta käsittelevän materiaali- ja tehtäväpaketin. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti yläkoulussa ja lukiossa tai toisella asteella toimiville kasvattajille. Materiaalista löytyy tehtäviä sekä esimerkkejä tuntisuunnitelmista yläkouluun ja lukioon/toiselle asteelle.

Vihapuheesta dialogiin- koulutusmateriaali vihapuhetta käsitteleville oppitunneille

  • Koulukino ry on julkaissut työkaluja vihapuheen ja sananvapauden käsittelemiseen. Materiaalissa käsitellään mm. vihapuheen tunnistamista, vihapuheen kohtaamista verkossa ja vastapuhetta.

Vihapuhe ja sananvapaus- työkaluja teemojen käsittelyyn

  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoimintaan tarkoitetussa oppaassa käsitellään myös vihapuheen käsittelyä ja ehkäisyä.

Yhdenvertaisuus- tukioppilastoiminnan koulutusmateriaalit