Tietoa syrjinnästä

Oikeusministeriön Tietoa syrjinnästä -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä syrjintätiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Työn tavoitteena on myös vahvistaa järjestöjen ja syrjinnän kohteeksi joutuvien ryhmien osallistumista syrjinnän seurantaan. 

Hankkeessa pureudutaan muun muassa rakenteellisen syrjinnän mittaamiseen ja tiedon saatavuuden parantamiseen. Hankkeen aikana järjestetään myös erilaisia vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä tukevia työpajoja sekä käytännön työkaluja syrjinnän seurantaan. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sitoutunut edistämään syrjinnän vastaista työtä. Tietoa syrjinnästä -hanke tukee oikeusministeriön koordinoimaa syrjinnän seurantajärjestelmää sekä hallitusohjelmassa linjattua rasismin vastaista ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa (2021-2023).

Tietoa syrjinnästä -hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Lisätietoja hankkeesta

Rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden
toimintaohjelman kick-off-tilaisuus

Aika: 13.12.2021 klo 10-15

Tervetuloa seuraamaan verkossa oikeusministeriön rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman kick-off-tilaisuutta 13.12 klo 10-15. Tilaisuus koostuu seuraavista kokonaisuuksista (tarkempi ohjelma Webropolissa):

  • klo 10-12 Toimintaohjelman kick-off. Tilaisuuden ensimmäisessä osuudessa keskustellaan laajasti rasismiin ja syrjintään liittyvistä haasteista, kuullaan valtioneuvoston rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman kokonaisuudesta sekä pohditaan, miten toimintaohjelmalla voidaan saada aikaan käytännön muutosta yksilöiden ja organisaatioiden arjessa.
     
  • klo 13-15 Asiantuntijafoorumi rasismin historiasta Suomessa. Toisessa osuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja rasismin ilmenemisestä Suomen historian eri vaiheissa sekä nuorten näkemyksiä historian vaikutuksista tämän päivän arkeen. Lisäksi pohditaan, miten historia voisi opettaa meitä kehittämään tehokkaampia politiikkatoimia.

Ilmoittaudu tapahtumaan

Ilmoittautumiset aamu- ja/tai iltapäivän osuuksiin 8.12.2021 klo 18:00 asti tästä linkistä

Esitteet

Tieto syrjinnästä -hanke julkaisee sarjan infolehtisiä syrjintätiedon keruusta ja tiedon saatavuuden parantamisesta erilaisista temaattisista näkökulmista. Materiaali on tällä hetkellä saatavilla suomeksi. Ruotsin-  ja englanninkieliset versiot julkaistaan myöhemmin.