Tietoa syrjinnästä

Toimikausi: 1.2.2021 – 31.1.2023

Oikeusministeriön Tietoa syrjinnästä -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä syrjintätiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Työn tavoitteena on myös vahvistaa järjestöjen ja syrjinnän kohteeksi joutuvien ryhmien osallistumista syrjinnän seurantaan. 

Hankkeessa pureudutaan muun muassa rakenteellisen syrjinnän mittaamiseen ja tiedon saatavuuden parantamiseen. Hankkeen aikana järjestetään myös erilaisia vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä tukevia työpajoja sekä käytännön työkaluja syrjinnän seurantaan. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sitoutunut edistämään syrjinnän vastaista työtä. Tietoa syrjinnästä -hanke tukee oikeusministeriön koordinoimaa syrjinnän seurantajärjestelmää sekä hallitusohjelmassa linjattua rasismin vastaista ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa (2021-2023).

Tietoa syrjinnästä -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Esitteet

Tieto syrjinnästä -hanke julkaisee sarjan infolehtisiä syrjintätiedon keruusta ja tiedon saatavuuden parantamisesta erilaisista temaattisista näkökulmista.

Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.