Fakta om diskriminering

Mandatperiod: 1.2.2021–31.1.2023

Målet för justitieministeriets projekt Fakta om diskriminering är att utveckla nya metoder för att förbättra tillgången till och användbarheten av information om diskriminering. Ett annat mål är att göra det lättare för organisationer och sådana grupper som utsetts för diskriminering att delta i uppföljningen av diskriminering. 

I projektet fokuserar man bland annat på frågor som gäller mätning av strukturell diskriminering och förbättring av tillgången till information. Under projektet ordnas också olika workshoppar som stöder växelverkan och gemensam utveckling samt skapas praktiska verktyg för uppföljning av diskriminering. 

Statsminister Sanna Marins regering har förbundit sig att motarbeta diskriminering. Projektet stöder handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer (2021–2023) som fastställts i statsminister Marins regeringsprogram och det nationella systemet för uppföljning av diskriminering som samordnas av justitieministeriet.

Projektet Fakta om diskriminering har fått finansiering från EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Mer information om projektet