Projektet Fakta mot hat

 

Projektet Fakta mot hat syftar till att effektivisera arbetet mot hatbrott och hatretorik. Projektets mandatperiod är 1.12.2019–30.11.2021.

Projektets syfte

Hatretorik och hatbrott är fortfarande ett samhälleligt problem trots att många åtgärder redan har vidtagits för att identifiera, förebygga och ingripa i dem. Hatretorik har fått nya former, såsom så kallade trakasserikampanjer, som riktar sig mot yrkespersoner inom olika branscher.

Många internationella instanser som övervakar människorättssituationen har fäst uppmärksamhet vid ökad rasism och diskriminering, och uppmanat Finland att effektivisera sina åtgärder.

Målet med projektet är att effektivisera arbetet mot hatbrott och hatretorik. Avsikten är att utveckla bl.a. datainsamlingen och rapporteringen som gäller hatbrott samt det lokala samarbetet i dessa frågor. Projektet samordnas av justitieministeriet och andra parter i projektet är inrikesministeriet, Polisyrkeshögskolan, Anti-Racist Forum ry, Centre for Peace Studies och INAR.

 

 

 

Projektet Fakta mot hat har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap. Innehållet representerar inte Europeiska kommissionens ståndpunkter eller åsikter.