Publikationer

Broschyren om hatbrott mot sexuella minoriteter
och könsminoriteter

Projektet Fakta mot hat publicerar information om hatbrott mot personer sexuella minoriteter och könsminoriteter på finska och svenska.

Ladda ner broschyren 

 

Broschyren om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning

Projektet Fakta mot hat publicerar information om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning på finska och svenska.

 

 

Broschyren om hatbrott och hatretorik på lättläst språk

Projektet Fakta mot hat publicerar information om hatbrott på lättläst språk på finska och svenska.

BROCHYR FÖR KOMMUNALA BESLUTSFATTARNA OM HATRETORIK OCH TRAKASSERIER

Fakta mot hat -projektet har publicerat anvisningar för personer som har blivit föremål för hatretorik och trakasserier. Brochyren finns på finska och på svenska.