För dig som utsatts för rasism

 • Om du råkar ut för rasism kan du kontakta diskrimineringsombudsmannens byrå. Byrån kan kontaktas med låg tröskel.
   
 • Om du råkar ut för rasism i skolan kan du ta kontakt med utbildningsanordnaren eller läroanstalten, till exempel en lärare eller rektor. Du kan be diskrimineringsombudsmannen om råd för att reda ut en diskrimineringssituation.
   
 • Om du råkar ut för diskriminering i arbetslivet ska du först kontakta din chef. Om det inte hjälper ska du vända dig till arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendeperson. Du kan också ta kontakt med regionförvaltningsverkens arbetarskydd som övervakar diskriminering i arbetslivet.
   
 • Om du har utsatts för ett rasistiskt brott ska du kontakta polisen. Med rasistiskt brott avses ett brott där gärningsmannen har ett rasistiskt motiv. Du kan vända dig till Brottsofferjouren för hjälp.
   
 • Om du behöver samtalshjälp kan du ringa Mieli rf:s svenska kristelefon som har jour på numret 09 2525 0112 måndag och onsdag kl. 16–20 samt tisdag, torsdag och fredag kl. 9–13. Du kan ringa kristelefonen anonymt och konfidentiellt. Kristelefonen har jour på finska på numret 09 2525 0111 dygnet runt och även en arabisk linje, vars jourtider finns på Mieli rf:s webbplats. Man kan också få samtalshjälp på engelska.