HJÄLP MED ATT SÄTTA IGÅNG KAMPANJ


Genom att delta i kampanjen signalerar organisationen åt anställda, arbetssökande, kunder och besökare att alla människor oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller sexuell läggning är välkomna. För att alla ska vara medvetna om kampanjen är det viktigt att öppet tala om att organisationen gått med i den.

 

1. GÅ UT MED INFORMATION OM ATT ORGANISATIONEN DELTAR I KAMPANJEN

Fundera först ut när och hur ni ska gå ut med informationen. Ni kan ordna ett särskilt informationsmöte eller ta upp frågan vid ett veckomöte eller en personaldag. Använd så många informationskanaler som möjligt för att säkerställa att informationen når fram.


Det lönar sig att berätta

  • vad kampanjen handlar om
  • vad som avses med likabehandling
  • vad som avses med diskriminering
  • vad som är idén med skylten
  • varför organisationen anser det vara viktigt att delta i kampanjen
  • vem som beslutade om att delta i kampanjen
  • var skylten ska sättas upp
  • vad man kan göra om man utsätts för diskriminering.

Informera också era intressegrupper om att ni gått med i kampanjen och uppmuntra även dem att delta.

 

 

2. SÄTT UPP SKYLTEN PÅ VÄGGEN

Skylten ska sättas upp på ett synligt ställe i organisationens lokaler (till exempel i personalrummet, i fabrikshallen, vid entrén, på webben).
 

3. VAD ANNAT KAN NI GÖRA?

Uppmuntra andra att delta.
En likabehandlingsplan är en plan som en myndighet eller organisation upprättar för att fastställa hur den som arbetsgivare kommer att främja likabehandling samt förebygga och ingripa i diskriminering. Mer information om likabehandlingsplanering och en handbok som stöd för likabehandlingsplanering: https://yhdenvertaisuus.fi/sv/likabehandlingsplanering

Civilsamhällesorganisationer och myndigheter erbjuder utbildning i frågor kring likabehandling och diskriminering. Kontakta kampanjens arrangörer, de berättar gärna mer.