<p><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=13" style="border:0;" alt="">

God praxis för att främja likabehandling

Med god praxis för att främja likabehandling avses en åtgärd eller arbetsmetod som på ett konkret sätt främjar likabehandling inom en organisation eller en gemenskap.  Utgångspunkten för god praxis är viljan att ändra den egna verksamheten och den utvecklas vidare i takt med man börjar se resultaten.

På denna sida presenteras olika exempel på god praxis för att främja likabehandling. Det är viktigt att komma ihåg att organisationer är olika och därför finns det också skillnader i vilken praxis som fungerar bäst i dem. En åtgärd som fungerar bra hos en myndighet, kan kräva vissa modifikationer i privata företag eller organisationer.

Avsikten är att på denna sida samla en omfattande databank över konkreta åtgärder som kan ge inspiration såväl när det gäller likabehandlingsplanering som det praktiska genomförandet av planerna. 

Berätta om er god praxis för oss och andra som håller på med likabehandlingsplanering!

Du kan skicka oss tips på verksamhetssätt eller idéer genom vilka ni har lyckats förbättra arbetsgemenskapens, kundarbetets eller tjänsternas jämlikhet.  Vi samlar dem på denna sida för att inspirera andra som funderar på hur likabehandling kan främjas. E-post: [email protected]  

 

”Kunderna behöver aldrig fundera på vad vi tänker om dem”

Likabehandling beaktas i Hotel Helkas företagsverksamhet på ett övergripande sätt.

Läs mera.

”En jämlik gemenskap = lyckligare studenter”

Trakasseriombud vid Studentkåren vid Helsingfors universitetet.

Läs mera.

Börja med att bedöma nuläget

Många metoder kann användas för bedömning av likabehandling.

Läs mera.

Likabehandling och icke-diskriminering: God praxis - Ungdomslokalen Kirjava i Esbo

I videon presenteras ett bra exempel på hur likabehandling kan främjas i tjänster.  Alla ungdomar är välkomna till ungdomslokalen Kirjava i Esbo.

Textning på svenska.

Likabehandling och icke-diskriminering: God praxis - Nevo Tiija

I videon presenteras ett bra exempel på hur likabehandling kan främjas i utbildnings- och sysselsättningstjänster. Nevo Tiija är en lösningsinriktad modell för sysselsättning av svårsysselsatta personer.

Textning på svenska.

Likabehandling och icke-diskriminering: God praxis - Annanpura

I videon presenteras ett bra exempel på hur likabehandling och tillgänglighet kan främjas i olika tjänster och i arbetslivet. Annanpura sysselsätter synskadade personer och erbjuder tjänster för att förbättra webbtillgängligheten.

Textning på svenska.