”Kunderna behöver aldrig fundera på vad vi tänker om dem”

 

På Facebook-sidan till Hotel Helka i Helsingfors kritiseras åldersdiskriminering och främjas könsminoriteters rättigheter. Hotellets foajé pryds av blå skyltar som förklarar platsen fri från diskriminering. Alla anställda vid hotellet är verksamma med alla slags uppgifter och på hotellets varje avdelning arbetar människor med olika bakgrund.

Likabehandling främjas genomgående i Helkas verksamhet. ”Startskottet för likabehandlingsarbetet gick våren 2015, då riksdagsledamoten Jani Toivola och vår dåvarande praktikant, Luyeye Konssi från Angola, berättade för personalen om sina erfarenheter av att vara annorlunda. I början av 2016 inledde vi arbetet på allvar och gjorde personalen förtrogen med frågan. Vi bestämde oss också för att modigare lyfta fram likabehandlingsfrågor i sociala medier”, berättar Evi Koskinen, ansvarig för Hotel Helkas företagsansvar.

Enligt Koskinen har hotellets hela personal deltagit med stor iver i främjandet av likabehandling.

”Speciellt avgörande har varit att personalen deltar och att frågor behandlas på ett öppet sätt mellan de anställda.”

Helka har färre än 30 anställda, vilket innebär att det inte är obligatoriskt att utarbeta en likabehandlingsplan. Hotellet har emellertid utarbetat en egen ”levande” likabehandlingsplan som finns på företagets intranät. Planen består av temaspecifika helheter som påminner om Facebook-grupper. Under dessa har personalen möjlighet att diskutera likabehandlingsfrågor. På intranätet finns också till exempel en kom-ihåg-lista för identifiering av diskriminering och osakligt bemötande.

Det synliga likabehandlingsarbetet har fått ett positivt mottagande förutom bland personalen också bland kunderna.

”De har känt igen skylten som meddelar om diskrimineringsfritt område och blivit glada över att också vi deltar i kampanjen.”

Enligt Evi Koskinens bedömning har främjandet av likabehandling haft en positiv inverkan på hotellets affärsverksamhet.

”Vi ser till att våra kunder känner sig trygga och väl till mods här på Helka, och de behöver aldrig fundera på vad vi tänker om dem.”